Skip to main content

Kinh Viên Giác Giảng Giải - Thích Thiện Hoa 01 Loi Tua Va Chuong Van Thu

Audio Preview

audio
Kinh Viên Giác Giảng Giải - Thích Thiện Hoa 01 Loi Tua Va Chuong Van Thu


Published 1957


THAY LỜI TỰA

Kinh Viên-Giác là một bộ kinh thuộc Đại-thừa đốn-giáo, chỉ có những người có đủ căn-tánh Đại-thừa, hay đã nhiều kiếp tu theo Viên-Giác, thì mới lãnh-thọ được. Nhưng may thay cho chúng ta, chư Bồ-tát trong pháp-hội, phát đại bi tâm thỉnh Phật nói pháp phương-tiện và tiệm-thứ, hầu mong cho tất cả chúng-sanh đều có thể y theo kinh này mà tu-hành, tiến tới quả vị Phật.

Chúng tôi một nhóm tín đồ, nhờ phước duyên đời trước, nên nay mới được thường lui tới Phật-học-đường Nam-Việt, chùa Ấn-Quang Cholon và được nghe quý vị giảng-sư giảng dạy Phật-pháp trong sáu bảy năm nay. Đi dần từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, càng theo học chúng tôi càng thêm phấn khởi tinh thần vì sung sướng nhận thấy một chân trời đạo-lý rộng mở trước mắt. Nay đến kinh Viên-Giác, dưới sự giảng dạy rõ ràng và tận tâm của thượng-tọa Thích-Thiện-Hoa, giáo-sư Phật-học-đường Nam-Việt và là Ủy-viên Hoằng-pháp của Tổng-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, chúng tôi càng nhận chân được giáo-lý thâm-huyền của chư Phật và thêm say sưa trên bước đường tu học.

Để đáp lại trong muôn một công ơn Đức Bổn-sư Thích-Ca đã hiện thân thuyết-pháp trong 49 năm, chỉ về những phương-pháp ra khỏi sanh-tử luân-hồi, và để khỏi phụ công-phu giảng dạy của thượng-tọa Thích-Thiện-Hoa cùng quý vị giảng-sư trong Phật-học-đường Nam-Việt, chúng tôi vội vã tập trung các bài học về kinh Viên-Giác này, in thành bộ, hầu kính tặng quý Đạo-hữu xa gần, với lòng mong ước rằng từ nay sự nghiên cứu tu học của quý vị sẽ được dễ dàng và mỗi ngày tăng-tiến.

Thưa quý Đạo-hữu, Đức Phật có dạy: "Thân người khó được, Phật-pháp khó gặp". Chúng ta từ vô-thỉ đến nay, sống say chết ngủ trong trường giả danh huyễn mộng, luân-hồi đã nhiều đời nhiều kiếp, chúng-sanh cũng vẫn lại hoàn chúng-sanh, thế chẳng là phụ cái Tâm thường còn không mất, cái Tánh Giác bình-đẳng chân-như "Viên-Giáo" của chúng ta lắm sao? Chúng ta nhờ thiện-nhơn đời trước nên mới được cái quả làm người đời nay, thì chúng ta quyết bồi-bổ cái nhân lành kia thêm phần mỹ-mãn, quyết đoạn-trừ các phiền-não, tự tin mình có tánh Viên-giác và sống theo tánh ấy, đặng bước một bước dài trên con đường giải-thoát.

Kinh Viên-Giác này là một ngọn đèn soi sáng hướng-dẫn chúng ta trên đường giải-thoát, cho nên chúng tôi thành-tâm và trân-trọng giới-thiệu cùng chư Đạo-hữu.

Cầu nguyện Tam-bảo gia-hộ cho những người đã đọc bộ kinh Viên-Giác này đều được nhập Viên-giác tánh.

Cholon, ngày 17 tháng 11 năm Mậu-Tuất (27-12-1958)

Phật-tử MINH-CHÁNH (Bác-sĩ Lê-Văn-Cầm)
======================================


LỜI CỦA DỊCH GIẢ

Đã gần ngót năm năm trường, mỗi buổi chiều chủ-nhật, dưới mái chùa Ấn-Quang, mỗi khi lên giảng-đường là tôi trông thấy rất nhiều Phật-tử từng cặm cụi đeo đuổi lớp học Phật-pháp của Phật-học-đường Nam-Việt. Chủ-nhật nào cũng thế, các Phật-tử ấy, với một nhịp độ đều đều, với nét mặt chăm chú, ngồi suốt gần ba tiếng đồng hồ, mà chẳng lộ dáng gì mỏi mệt.

Cảnh-tượng ấy làm cho tôi cảm-động vô cùng! Cảm-động nhứt là trong những buổi giảng về kinh Đại-thừa, triết-lý khô khan, cao-siêu khó hiểu, mà các Phật-tử vẫn tỏ vẻ thích thú hân hoan, chăm chú nghe không xao lãng. Tôi quên mệt, lòng hoan-hỷ vô hạn! Buổi giảng trở thành vô cùng hứng thú cho tôi.

Tôi thường mừng thầm: Đời mạt-pháp mà vẫn có nhiều người rất hâm-mộ học kinh-điển Đại-thừa như thế này thì còn quý báu nào hơn!

Sau khi nghe giảng xong kinh Lăng-Nghiêm, các Phật-tử lại yêu cầu giảng kinh Viên-Giác, tôi hoan-hỷ nhận lời. Đời mạt-pháp mà có nhiều người hâm-mộ học đạo thì còn vui thú nào bằng!

Trước khi giảng kinh Viên-Giác, tôi có xem qua các bản dịch kinh này, thấy có nhiều đoạn tôi chưa được thỏa-mãn. E rằng đối với người học có phần khó hiểu chăng? Nên tôi cố-gắng dịch lại, hầu mong giúp cho người học dễ lãnh-hội hơn. Sau những đoạn dịch, tôi lại còn phụ-chú, tóm tắt lại ý-nghỉa kinh, nhấn mạnh những điểm quan-trọng trong chánh-văn.

Vì muốn xuôi thuận theo văn Việt, tránh những đoạn lặp đi lặp lại của văn Tàu, đơn-giản-hóa những đoạn văn phiền-toái, tránh những danh-từ mới lạ khó hiểu, nên tôi lược-dịch và chọn dùng những danh-từ phổ-thông dễ hiểu. Mặc dù các danh-từ ấy so với chánh-văn không cân xứng lắm, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không xa ý chính là bao.

Hiểu thế nào, tôi dịch ra như thế ấy. Tôi vẫn biết rằng: "Thánh ý cao siêu, phàm tâm nan trắc", nhưng ngòi bút tôi không cho phép tôi viết những gì khác hơn sự hiểu biết của tôi được.

Dịch kinh này, tôi chỉ có một ước nguyện là:

May ra trúng với Thánh-ý đôi phần, người học hiểu biết được phần nào, thì tôi nguyện đem công-đức này hồi-hướng cho bốn trọng-ân và Pháp-giới chúng-sanh đều thành Phật-đạo.

Viết tại PHẬT-HỌC- ĐƯỜNG NAM-VIỆT

Mùa Thu năm Đinh-Dậu

(nhằm 12 tháng 10 năm 1957)

THÍCH-THIỆN-HOA


comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Audio
audio
eye 2,520
favorite 0
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 649
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 281
favorite 1
comment 0
Community Audio
by HueTri@yahoo.com
audio
eye 543
favorite 1
comment 0
Community Audio
audio
eye 39,293
favorite 0
comment 0
Community Texts
by huetri@yahoo.com
texts
eye 1,015
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
audio
eye 902
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
by huetri@yahoo.com
audio
eye 280
favorite 0
comment 0
Community Texts
by HueTri@yahoo.com
texts
eye 744
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Audio
audio
eye 10,535
favorite 1
comment 1
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )